Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG Phạm Thị Thuý Nga

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BÀ PHẠM THỊ THÚY NGA Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Phạm Thị Thúy Nga –…

Xem thêm

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG TY

Ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship đã diễn ra Lễ ký kết hợp động gói thầu : Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thuộc Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại Lô TM8, Khu Đô thị Hồ…

Xem thêm