Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự…

Xem thêm

Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024) Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG   Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Trụ sở chính: Số 01…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ HỒ SƠ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship kính gửi đến các Quý Cổ đông Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng  văn bản cụ thể như sau: 1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Vinaship Star và…

Xem thêm

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Trụ sở chính: Số 01…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ THẤT LẠC SỔ CNSHCP CỦA CỔ ĐÔNG LÃ TRỌNG QUÂN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG LÃ TRỌNG QUÂN Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Lã Trọng Quân – Số đăng…

Xem thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP VTB VINASHIP NĂM 2023

Ngày 23/6/2023, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường tầng 2 Nhà khách Hải Quân – Số 5 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng.       Đại hội đồng cỏ đông năm 2023 đã thông qua…

Xem thêm