Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG Phạm Thị Thuý Nga

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BÀ PHẠM THỊ THÚY NGA Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Phạm Thị Thúy Nga –…

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã kiểm toán. Để xem báo cáo chi tiết các Quý cổ đông vui lòng ấn vào biểu tượng dưới đây: LINK TẢI BCTC BÁN NIÊN 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Xem thêm

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi các quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tải file đính kèm phía dưới 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 2. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo của Hội đồng…

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại…

Xem thêm