Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG TY

Ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship đã diễn ra Lễ ký kết hợp động gói thầu : Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thuộc Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại Lô TM8, Khu Đô thị Hồ…

Xem thêm