Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã kiểm toán. Để xem báo cáo chi tiết các Quý cổ đông vui lòng ấn vào biểu tượng dưới đây: LINK TẢI BCTC BÁN NIÊN 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG VŨ ĐỨC NGỮ

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG VŨ ĐỨC NGỮ Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Vũ Đức Ngữ – Số đăng…

Xem thêm